"Den som försöker tända ett bål, kommer hosta och gråta i början"

–Amma Synkletika

patristik.se
2020-11-20T11:34:51+01:00

–Amma Synkletika

"Den som försöker tända ett bål, kommer hosta och gråta i början"