Collegium Patristicum Lundenses historia

Collegium Patristicum Lundense bildades i Lund 1979 och har till syfte att studera fornkyrkan, dess historia och teologi. Collegiet är fristående men är knutet till Centrum för Teologi och Religionsvetenskap vid Lunds Universitet.

Kollegiet har ett trettiotal aktiva medlemmar, de flesta bosatta i Lund, men därutöver närmare 200 korresponderande medlemmar över hela Norden. Verksamheten består i föredragskvällar ett par gånger i terminen, en årlig patristisk dag och återkommande gästföreläsningar och symposier.

Kollegiet har, oftast i samarbete med andra institutioner vid Lunds Universitet eller med andra universitet i Norden, under de senare åren varit värd för flera inter­nationellt kända forskare inom området.

Till kollegiets sammankomster är alla välkomna. Om du vill bli medlem gå till Medlemskap.

 

CPL folder svenska