Medlemskap

Medlemsavgiften för Collegium Patristicum Lundense (CPL) är 250 Skr (100 Skr för studerande) vilket insättes på kollegiets plus­giro enligt följande:

Sverige: pg 17 46 32-0.
Andra länder: EU-­betalning till Collegium Patristicum Lundense IBAN: se31 9500 0099 6042 0174 6320 BIC/Swift: NDEASESS

I medlemskapet ingår tidskriften Patristica Nordica Annuaria, som ges ut en gång årligen.

Nya medlemmar betalar avgiften och fyller i formuläret nedan.

CPL folder engelska