Studera patristik

Vid Centrum för teologi och religionsvetenskap arrangeras regelbundet kurser för den som är intresserad av patristik. Många sker inom ramen för det nordiska masterprogrammet The Religious Roots of Europe, ett engelskspråkigt, två-årigt program som är ett samarbete mellan universiteten i Köpenhamn, Lund och Oslo, där den tidiga framväxten av och samspelet mellan judendom, kristendom och islam studeras. När föreläsningar arrangeras kommer de att synas under ”Arrangemang”.

Antagning till programmet sker inför varje höst. Den som är intresserad av programmet kan finna mer information här http://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-HARRE/18630, och här www.religious-studies.net.

Den som är intresserad av enstaka kurser inom programmet kan söka på CTR:s kursutbud, ex här https://www.ctr.lu.se/utbildning/utbildningsutbud/100/Den som har frågor kan maila religiousroots@ctr.lu.se

2 patristiske saker
Inline Feedbacks
View all comments
Andreas Westergren
June 17, 2021 15:47

Inför hösten 2021 finns det – snart – möjlighet att göra en sen anmälan till någon av följande kurser, som huvudsakligen går online:

 • Classic Rabbinic Texts, 10 hp (för den som har minst 10 hp hebreiska)
 • Kursen ger en inblick i rabbinsk kultur och tankevärld samt den rabbinska rörelsens förhållande till Jesustroende grupper under perioden 100–700 genom läsning av ett urval av texter från rabbinsk litteratur på hebreiska och i översättning till engelska. Genom dessa texter ges också en introduktion till Mishnah-hebreiska.
 • mer information om kursen här: https://www.ctr.lu.se/kurs/TRVN13/HT2021/
 • anmälan på http://www.antagning.se
 • Sayings and Stories as Educational Tools in Early and Medieval Christianity, 10 hp (för den som har minst 10 hp latin eller grekiska)
 • I samband med klosterväsendets framväxt skrevs nya texter, både djupsinta historier och slagfärdiga tänkespråk, som skulle ersätta den klassiska litteraturen. I den här kursen kommer du att arbeta med en databas som har utarbetats i Lund, och som har samlat många av de tusentals manuskript som har bevarat dessa tänkespråk, och lära dig att jämföra och arbeta med dem, både på latin och/eller grekiska, och på engelska.
 • mer information om kursen här: https://www.ctr.lu.se/kurs/TRVA16/HT2021/
 • anmälan på http://www.antagning.se
 • The Emergence of Judaism, Christianity and Islam, 15 hp
 • I den här kursen, som löper från slutet av oktober till mitten av januari, får du studera hur judendomen, kristendomen och islam växte fram i en gemensam senantik miljö, där det ibland var svårt att skilja dem från varandra. Kompaktseminarium i Lund 8-12 november.
 • https://www.ctr.lu.se/kurs/TRVN11/HT2021/
 • anmälan på http://www.antagning.se

Frågor om kurserna kan riktas till andreas.westergren@ctr.lu.se

Andreas Westergren
December 2, 2020 11:40

Studera patristik inom masterprogrammet the Religious Roots of Europe (RRE)?

“An atheist, a lawyer, an Adventist preacher and an orthodox monk have breakfast in a hotel at the edge of the old city of Rome…” What could be the beginning of an entertaining joke was actually my first encounter with the RRE programme. Having trained as a lawyer, I had applied to the master’s programme in order to gain a better understanding of the way in which the history of theology and religious thought has influenced our current understanding of law and society.
 
What drew me to the RRE programme was the way in which the history of Judaism, Christianity and Islam are studied in parallel, that a considerable emphasis is placed on learning and engaging at least two of four languages (Hebrew, Greek, Latin, Arabic) and the combination of in-person and online learning which allows for a lot of flexibility. I was especially attracted by the fact that, throughout the two years, the programme travels not just between three Scandinavian universities, but also to Rome, and to Israel / Palestine. It is one thing to discuss Mithraism, for example, a pre-Christian mystery religion, in the classroom; it is quite another to do so actually standing in a Roman, 1800 years old Mithraeum – the underground temple where worshippers of Mithras gathered to initiate members into their cult.
 
However, one of the most exciting aspects of the RRE programme are the discussions with the other students. While we learn a lot about the development of and historic relations between the three religions, it is remarkable to see how many of the questions we discuss in class subsequently become the subject of intense and fruitful debates among us students as we relate them to contemporary affairs or to our own backgrounds. Some students identify as believers, some are representatives of churches, some are declared atheists, some are mostly interested in history, some are at the beginning of their career, some have recently retired, some live in Scandinavia (most do not), some are interested in art, some in the languages. It is this mosaic of experiences and backgrounds that makes the RRE discussions so unique and enriching – in which other context do an atheist, a lawyer, an Adventist preacher and an orthodox monk discuss ancient mystery cults over breakfast at the edge of the old city of Rome?

An RRE-student from the 11th Cycle