"Om träden inte uthärdat vinterstormen, kan de inte bära frukt"

–Amma Theodora

"Caro cardo salutis"

–Tertullian

"Den som försöker tända ett bål, kommer hosta och gråta i början"

–Amma Synkletika

"Ut intellegas crede"

–Augustinus

"The best theologians are ... those who have imagined the divine nature better"

–Gregorios av Nazianzos

Nyheter: