Patristica Nordica Annuaria

PNA

Patristica Nordica Annuaria är en årlig nordisk forskningsbulletin med fokus på studiet av senantiken och tidig kristendom, d.v.s. kristendomens framväxt och dess omvärld under de första åtta århundradena. Tidskriften publiceras av Collegium Patristicum Lundense vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

Tidskriften innehåller referentgranskade artiklar (peer-review), recensioner av nyutkommen nordisk litteratur inom fältet samt information om pågående nordisk forskning. Bidragen i tidskriften är på skandinaviska språk eller engelska.

Tidskriften sänds ut till såväl prenumeranter som medlemmar i Collegium Patristicum LundensePatristica Nordica Annuaria utgör fortsättningen på Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense, årgångarna 1 (1987) – 25 (2010).

Tryck på bilden för att komma till tidskriftens hemsida