Resurser

Forskningsredskap

Monastica – digitalt bibliotek och forskningsverktyg för tidigmonastiska texter: https://edu.monastica.ht.lu.se

Digital Atlas över det romerska imperiet: https://dh.gu.se/dare

Det fjärde århundradet: https://www.fourthcentury.com

Patristiskt bibelindex: http://www.biblindex.mom.fr

Personer i bysantinsk historia: https://pbw2016.kdl.kcl.ac.uk

Klassiska studier digitalt: https://www.digitalclassicist.org

Bibelbruk i den tidiga kyrkan: https://www.biblindex.org

 

Patristiska studier och nätverk

Johannesakademin: http://johannesakademin.ekumeniskakommuniteten.se

Internationella sällskapet för patristiska studier: https://www.aiep-iaps.org

Nordiskt nätverk för judendom, kristendom och islam under första årtusendet: https://nnjci.mf.no

Masterprogrammet Europas religiölsa rötter: http://religious-studies.net

Nordamerikanska patristiska sällskapet: http://www.patristics.org

YouTube channel of the International Association of Patristic Studies: https://www.youtube.com/channel/UCspmw-ieXtUfARCOtSCEwYQ

 

Språkliga hjälpmedel

Thesaurus Linguae Graecahttp://stephanus.tlg.uci.edu

Grekiskt lexikon: https://logeion.uchicago.edu/about

Bysantinsk grekiska: http://stephanus.tlg.uci.edu/lbg/#eid=1&context=lsj

Grekiska handskrifter: https://pinakes.irht.cnrs.fr

Latinskt lexikon: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059

Hjälpmdel för grekiska och latinska texter: http://www.himeros.eu

Koptiskt lexikon: https://coptic-dictionary.org

Verktyg för koptiska studier: https://copticscriptorium.org

Verktyg för syriska studier: http://www.syriaca.org

Syrisk ordbok: http://sedra.bethmardutho.org

 

Patristiska texter

Antika texter:

http://classics.mit.edu/index.html

http://www.perseus.tufts.edu

http://www.mlat.uzh.ch

 

Helgonberättelser:

http://acta.chadwyck.co.uk

 

Patristiska texter i orginal:

https://www.earlychurchtexts.com/main/homepage/homepage.shtml

 

Patristiska texter i engelsk översättning:

https://www.newadvent.org/fathers

http://www.tertullian.org/fathers

https://www.ccel.org/fathers

https://sourcebooks.fordham.edu/sbook.asp

http://www.earlychristianwritings.com