Arrangemang

Kollegiet har sedan starten regelbundet anordnat föreläsningar och konferenser. De viktigaste arrangemangen är en årlig Patristisk dag på ett givet tema, för det mesta på våren, och eftermiddags- eller kvällsföreläsningar under rubriken Patristisk afton. För det mesta följs dessa arrangemang av någon form av samkväm. Vart fjärde år anordnas också ett Nordiskt patristikermöte, vanligen året efter den stora patristikerkonferensen i Oxford. Tidigare år arrangerades patristikermötet alltid i Lund, men fr.o.m 2018, då det tionde patristikermötet gick av stapeln i Oslo, är det numera en helnordisk angelägenhet. Flera av föredragen från patristikermötena är utgivna i bokserien Patristica Nordica.

Subscribe
Notify of
11 patristiske saker
Inline Feedbacks
View all comments
Katarina Pålsson
February 26, 2024 14:05
Simon Schmidt
September 30, 2023 21:20
Simon Schmidt
September 23, 2022 22:36
Andreas Westergren
May 3, 2022 10:14

Bästa medlemmar i Collegium Patristicum Lundense,

Vi vill göra er uppmärksamma på det Nordiska patristikermötet som äger rum i Århus den 24-26 augusti. Temat är “Exegesis in Early and Late Antiquity”.

Läs mer om arrangemanget här:

https://events.au.dk/nordicpatristic2022

Via denna sida har ni också möjlighet att registrera er.

Simon Schmidt
March 1, 2021 16:48