Arrangemang

Kollegiet har sedan starten regelbundet anordnat föreläsningar och konferenser. De viktigaste arrangemangen är en årlig Patristisk dag på ett givet tema, för det mesta på våren, och eftermiddags- eller kvällsföreläsningar under rubriken Patristisk afton. För det mesta följs dessa arrangemang av någon form av samkväm. Vart fjärde år anordnas också ett Nordiskt patristikermöte, vanligen året efter den stora patristikerkonferensen i Oxford. Tidigare år arrangerades patristikermötet alltid i Lund, men fr.o.m 2018, då det tionde patristikermötet gick av stapeln i Oslo, är det numera en helnordisk angelägenhet. Flera av föredragen från patristikermötena är utgivna i bokserien Patristica Nordica.

1 patristisk sak
Inline Feedbacks
View all comments
Simon Schmidt
March 1, 2021 16:48