Seminarier

Utöver andra arrangemang brukar kollegiet terminsvis anordna ett patristikseminarium vid Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund. Ibland är seminariet samordnat med något av de andra högre seminarierna vid CTR, ex seminariet i kyrkohistoria och praktisk teologi. Vid dessa tillfällen kan forskare presentera bidrag som på ett eller annat sätt berör patristiken, eller så diskuteras mer allmänt vissa ämnen eller källtexter. En viktig del av verksamheten har under lång tid varit läsning och översättning av de senantika källorna, och flera av banden i Svenskt patristiskt bibliotek har koncipierats och diskuterats inom seminariets ram.

Den som vill delta i seminariet, eller presentera något av relevans för seminariet, meddelar detta lämpligen till kollegiets kontaktperson.

Subscribe
Notify of
12 patristiske saker
Inline Feedbacks
View all comments
Andreas Westergren
April 19, 2024 09:16
Andreas Westergren
December 1, 2023 11:10
Andreas Westergren
February 10, 2023 17:17
Andreas Westergren
October 14, 2022 14:59
Katarina Pålsson
February 15, 2022 12:07
Andreas Westergren
February 9, 2022 16:01

Här är vårens patristiska seminarier i Lund! Mer information om den patristiska dagen kommer.

PS_V220210

Andreas Westergren
September 28, 2021 08:18
Andreas Westergren
September 2, 2021 16:00
Andreas Westergren
September 2, 2021 15:53
Andreas Westergren
February 2, 2021 11:41

Schema patristikseminariet våren 2021
PS-V21-1612262384.3749
 

Andreas Westergren
December 2, 2020 11:35

Schema patristikseminariet hösten 2020!

PS-H20-1606905289.6382