"Om träden inte uthärdat vinterstormen, kan de inte bära frukt"

–Amma Theodora

patristik.se
2020-11-20T11:25:59+01:00

–Amma Theodora

"Om träden inte uthärdat vinterstormen, kan de inte bära frukt"